sexta-feira, 5 de setembro de 2008


deixai-nos sós, ó pai

que das estrelas sabemos o medo

e dos homens esquecemos o penar